Skip to main content

Ik wil een aanvraag vervolledigen, maar de optie is niet beschikbaar

Deze optie is alleen beschikbaar vanaf het ogenblik dat de administratie heeft bevestigd dat de aanvraag van het dossier niet volledig is. Zodra u electronische post van de administratie ontvangt waarin u wordt gevraagd om de aanvraag te vervolledigen, is deze optie beschikbaar.

Als u in het geval van digitale documenten die gekoppeld zijn aan een papieren dossier deze tegel niet ziet in uw MyPermit-dossier, hebt u waarschijnlijk een volledige ontvangstbewijs gekregen van de administratie nadat u de papieren versie hebt ingediend. Neem in dat geval contact op met uw dossierbeheerder.