Skip to main content

Welke taken kunt u verrichten via MyPermit ?

Met uw MyPermit-account kunt u :

  • een aanvraag aanmaken
  • uw aanvraag indienen
  • een derde partij uitnodigen om u te helpen uw aanvraag te vervolledigen
  • brieven van de overheid raadplegen
  • een aanvraag vervolledigen na feedback van de administratie (verzoek om aanvullingen of gewijzigde plannen).

Zodra uw aanvraag voor analyse bij de administratie is ingediend, kunt u deze niet meer wijzigen en zult u moeten wachten op een schrijven van de administratie waarin u wordt verzocht uw aanvraag via MyPermit te vervolledigen.