Skip to main content

Ik wil mijn aanvraag naar de gemeente sturen, maar ik krijg een boodschap dat dit niet mogelijk is.

Alle 19 gemeenten maken nu deel uit MyPermit.

Er kan een foutmelding verschijnen als u een aanvraag probeert in te dienen in meerdere gemeenten of als uw project in totaal meer dan 30.000 m² of meer dan 50 percelen/punten bedraagt.

  • Als de percelen in verschillende gemeenten liggen, moet u bij elke gemeente een papieren aanvraag indienen.
  • Indien uw aanvraag meer dan 30.000 m² of meer dan 50 percelen/punten bedraagt, gelieve uw aanvraag in te dienen op het loket van Urban.brussels of per aangetekende brief.