Skip to main content

Kan ik één aanvraag indienen voor meerdere eigendommen of openbare ruimtes?

U kunt meerdere eigendommen/ruimten selecteren, zolang ze maar in dezelfde gemeente liggen. De voetafdrukken van deze verschillende eigendommen/ruimten moeten in het “Voetafdruk” scherm staan.

Als de percelen in verschillende gemeenten liggen, moet u bij elke gemeente een papieren aanvraag indienen.

Momenteel mag in MyPermit de totale oppervlakte van de geselecteerde eigendommen of voetafdrukken echter niet groter zijn dan 30.000 m² of 50 percelen/punten.

Indien uw aanvraag meer dan 30.000 m² of meer dan 50 percelen/punten bedraagt, gelieve uw aanvraag in te dienen op het loket van Urban.brussels of per aangetekende brief.