Skip to main content

Hoe vind ik mijn gekoppeld papieren dossier terug?

Zodra een papieren dossier is gekoppeld aan MyPermit (en dus digitaal ingegeven), is de toegangscode niet meer nodig. U vindt het dossier in uw scherm “Mijn aanvragen”. Elk dossier heeft verschillende referenties: gemeentelijke of gewestelijke. U kunt uw dossier zoeken met een van beide referenties.