Skip to main content

Aangifte van tijdelijke handelingen en werken melde via Mypermit (vrijstelling van stedenbouwkundige vergunningsaanvraag)

Indien u van plan ben om tijdelijke handelingen en werken uit te voeren waarvoor u van mening bent dat u op grond van voornoemde arrest vrijgesteld bent van een stedenbouwkundige vergunning, dient u de administratie uiterlijk 60 dagen voor het begin van deze handelingen en werken in kennis te stellen van de datum waarop met deze handelingen en werken zal worden begonnen. De kennisgeving van tijdelijke handelingen en werken geschiedt via MyPermit door het ad-hocformulier te selecteren.

Eenmaal verbonden met MyPermit, selecteer de ‘Melden tijdelijke handelingen en werken ’tegel’. Klik vervolgens op de pagina “Verplichte kennisgeving van tijdelijke werkzaamheden” op de knop “Verzenden” om het in te vullen formulier weer te geven. Tijdelijke besluiten en werken die zijn aangemeld, worden bekendgemaakt op de gewestelijke website https://openpermits.brussels/.

Tijdelijke handelingen en werken worden gedefinieerd in het besluit van 13 november 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gedelegeerde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van Brussel Mobiliteit, van Leefmilieu Brussel, van de overlegcommissie en van de bijzondere publiciteitsmaatregelen of de tussenkomst van een architect.

Voor meer informatie over de beschikking van 13 november 2008, klik op:

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008111337&table_name=wet