Skip to main content

Hoe een aanvraag wijzigen na ondertekening ?

Indien een eerder ondertekende stedenbouwkundige vergunning moet worden gewijzigd, zal elke ondertekenaar eerst zijn handtekening moeten verwijderen voordat de wijziging(en) kunnen worden aangebracht.

Zodra de handtekeningen zijn verwijderd, zullen de betrokkenen opnieuw moeten samenwerken door elkaar uit te nodigen om de inhoud te wijzigen en vervolgens de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag opnieuw te ondertekenen voordat de initiatiefnemer van de aanvraag deze kan indienen/doorzenden naar de administratie.

Eenmaal ingediend kan de aanvraag niet meer worden gewijzigd totdat de administratie antwoordt.