Skip to main content

Welke aanvragen kunnen via MyPermit worden behandeld ?

De volgende aanvragen kunnen elektronisch via MyPermit worden ingediend :

  • Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen behandeld door de gewestelijke overheid (urban..brussels) ;
  • Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen behandeld door de 19 gemeentelijke overheden

Om een nieuwe aanvraag in te dienen, klik op de tegel:

 De verkavelingsaanvragen en de stedenbouwkundige certificaten maken nog niet deel uit van  MyPermit.

MyPermit laat u eveneens toe om de  elektronische versie van  documenten van een afgegeven dossier op papier op te laden bij de administratie.

On documenten op te laden ten gevolge van een afgifte op papier, klik op volgende tegel :