Skip to main content

Hoe communiceert de administratie met de aanvrager over aanvragen die zijn ingediend via MyPermit?

In het geval van 100% elektronische stedenbouwkundige aanvragen (elektronisch ingediend via MyPermit), stuurt de administratie de documenten en informatieaanvragen met betrekking tot de stedenbouwkundige aanvragen rechtstreeks naar de account van de aanvrager.

De administratie stuurt een kennisgevingsemail naar de aanvrager en zijn architect om met hen te communiceren.

De kennisgevingsemail bevat de referentie van de aanvraag en een hyperlink naar de inhoud van het betreffende document. De meegedeelde documenten zijn gegroepeerd per aanvraag; om ze te raadplegen moeten de aanvrager en zijn architect inloggen op MyPermit (authenticatie vereist).