Stedenbouwkundige vergunning

Het Brusselse platform dat u helpt bij uw vergunningsaanvragen.

Stedenbouwkundige vergunning

Maak uw keuze:

Online aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning online indienen, vervolledigen en opvolgen

Lopende openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek raadplegen

Beslissingen over een vergunning

Een beslissing over een vergunning raadplegen

Ik zoek een cartografische tool

Uitleg over de stedenbouwkundige vergunning

Ik wens meer uitleg over de verschillende fases van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, vanaf de indiening van het dossier tot de afgifte van de vergunning en de uitvoering van de werken.

Online aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

De MyPermit Urban-oplossing die in november 2020 in gebruik werd genomen, zorgt ervoor dat aanvragers hun aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen digitaal kunnen indienen.
Om u bij MyPermit aan te melden, gebruikt u de itsme-toepassing of uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. Voor meer informatie, kunt u onze gidsen eID en itsme downloaden.
Séverin-Malaud-©

Séverin Malaud voor Urban.brussels | CC-BY-SA 4.0

Stijn Bollaert ©

Stijn Bollaert voor Urban.brussels | CC-BY-SA 4.0

Openbare onderzoeken

Om de openbare onderzoeken die momenteel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lopen te vinden en online te raadplegen, kunt u gebruik maken van de website OpenPermits.
De gemeenten organiseren een openbaar onderzoek om burgers over de geplande werken te informeren. Het openbaar onderzoek duurt 15 tot 30 dagen naargelang de geplande handelingen en werken (bijvoorbeeld: 30 dagen wanneer voor de aanvraag een effectenbeoordeling nodig is of wanneer deze betrekking heeft op verkeerswegen).

Beslissingen over vergunningen

Om de status te kennen van de beslissingen over stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden ingediend, ga naar de website OpenPermits.

Séverin Malaud voor Urban.brussels | CC-BY-SA 4.0

Credits foto’s: Philippe Braquenier © urban.brussels | Séverin Malaud © urban.brussels | Stijn Bollaert © urban.brussels CC BY-SA 4.0