Skip to main content

Welke informatie en documenten zijn nuttig voor uw aanvraag?

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, hebt u uw elektronische identiteitskaart (eID) en/of de Itsme-toepassing op uw mobiele telefoon nodig en het exacte adres van het onroerend goed waarvoor u een aanvraag wilt indienen.
Afhankelijk van de aard van de geplande werkzaamheden (kappen van bomen, nieuwbouw of uitbreiding, enz.) heb u bovendien de volgende documenten nodig (de belangrijkste):

  • Toelichting met de belangrijkste opties voor het project
  • Belangrijke foto’s van de woning en de buurt
  • Plannen
  • Informatie over de eigendomstitel van het pand
  • Als de aanvrager niet de eigenaar van het pand is of mede-eigenaar, de kennisgeving aan de (mede-)eigenaar(s) (zie standaardformulier).

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de volgende linken te raadplegen: