Skip to main content

Wie moet de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ondertekenen ?

Voordat de aanvraag bij de overheid kan worden ingediend, moet deze online worden ondertekend. De ondertekening gebeurt aan het einde van de flow en vóór het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag bij de administratie.

Om de ondertekenaar(s) van een aanvraag elektronisch te authentificeren, moeten in de aanvraag de gegevens over het rijksregisternummer van elke ondertekenaar juist worden ingevuld. Bij de authentificatie van elke ondertekenaar controleert het systeem of de ondertekenaar een rol heeft met een ondertekeningsplicht en of hij/zij is aangemeld met het nationale registratienummer dat overeenstemt met zijn/haar rol.

De actoren/rollen met een ondertekeningsplicht zijn de volgende:

  1. De aanvrager(s) van de stedenbouwkundige vergunning (indien er meerdere aanvragers zijn).
  2. De gemandateerde die optreedt namens de aanvrager(s) van de stedenbouwkundige vergunning. In het geval van een vergunningaanvraag met mandaat is het de gemandateerde die voor de aanvrager(s) tekent.
  3. De bij de stedenbouwkundige vergunning betrokken architect in het geval van een aanvraag met een architect

Afhankelijk van het geval zal een aanvraag door één of meer partijen moeten worden ondertekend. De betrokken partijen kunnen elkaar uitnodigen om de aanvraag in te vullen door gebruik te maken van de samenwerkingsfunctie.

Dit geldt alleen voor vergunningaanvragen die online worden ingediend (100% digitale indiening).