Skip to main content

“Elektronische versie indienen” is niet beschikbaar

Deze optie is alleen beschikbaar als de administratie de ontvangst van de aanvraag heeft bevestigd en de functie voor het indienen van de elektronische versie heeft geactiveerd.

Als u al een ontvangstbewijs van volledig dossier hebt ontvangen, kunt u de documenten niet meer opladen.
In dit geval kunt u contact opnemen met uw dossierbeheerder om hem of haar te vragen de documenten aan het dossier toe te voegen, of u toe te staan dit te doen.